De Schorren

Aan de noordoostkant van het eiland, achter de waddendijk, ligt natuurgebied De Schorren. Vogels als de lepelaar, eidereend en scholekster vinden hier voedsel en een ideale plek om te broeden. Boswachter Jerome van Abbevé vertelt alles over de betekenis van dit prachtige gebied.