De Opstand der Geörgiers

Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam op Texel een stuk later dan in de rest van Nederland. Doordat Geörgische krijgsgevangenen in opstand kwamen tegen de bezetter werd Texel pas op 20 mei 1945 bevrijd. Ben Daalder, de voorzitter van het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel, vertelt over deze laatste veldslag in de Tweede Wereldoorlog.